Adres: ul. Piłsudskiego 34, 34-520 Poronin
tel: 18 207 41 86
szkolaporonin@poronin.pl

ZP.271.10.2024

Zamawiający:

Szkoła Podstawowa im. Legionów Polskich w Poroninie, 34-520 Poronin, ul. Józefa Piłsudskiego 34, NIP: 7361663820.

Dla Zamawiającego postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi Gmina Poronin, na mocy porozumienia z dnia 17.06.2024 r.

„Świadczenie usług cateringowych w Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Poroninie w roku szkolnym 2024/2025.”

Zamawiający informuje, że niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy eZamawiający udostępnionej na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem: https://poronin.ezamawiajacy.pl/. Szczegółowy regulamin korzystania z Platformy eZamawiający dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin_ezamawiajacy.

Ogłoszenie w załączniku.

Informacja o przetargu.

Poronin, 2024-07-09

Dyrektor

Szkoły Podstawowej w Poroninie

mgr Katarzyna Budyn