Adres: ul. Piłsudskiego 34, 34-520 Poronin
tel: 18 207 41 86
szkolaporonin@poronin.pl

„Dlaczego cierpiałeś za mnie, drogi Jezu?
Z miłości! Gwoździe… Korona … Krzyż…
Wszystko z miłości do mnie!”

W dniu 27 marca 2024 r., podczas uroczystego apelu wielkanocnego, na szkolnej auli mieliśmy okazję obejrzeć niezwykłe widowisko pt. Wybór. W przedstawieniu udział wzięli nasi zdolni uczniowie, którzy pod przewodnictwem Siostry Bereniki i przy wsparciu Pani Eweliny Majerczyk oraz Pani Alicji Szyszki, wcielili się w biblijne postaci. Zgromadzeni na auli zobaczyli nie tylko słodki owoc stworzenia świata, ale byli również świadkami gorczycy, której konsekwencją stało się ukrzyżowanie Jezusa. Młodzi aktorzy przekazali widzom  niezwykle przejmujący, pantomimiczny obraz drogi krzyżowej Chrystusa, który zstąpił „z nieba do naszego cierpienia,
By wyprowadzić nas z ciemności do światła”. 

Widok konającego Zbawiciela, m.in. za sprawą utworu „Krzyżu Święty” w wykonaniu Pani Eweliny, wzruszył oglądających i sprawił, że wszyscy wpatrzeni w oblicze Jezusa zatrzymali swój czas. To, skłaniające do refleksji i zadumy, przedstawienie zakończyło się tańcem aniołów i radosnym okrzykiem „Zmartwychwstały Pan królestwo objął dziś!”, wlewając w nasze serca nadzieję i otuchę.

Dziękujemy aktorom i organizatorkom za wprowadzenie w klimat zbliżających się Świąt Wielkanocnych.

Przy okazji uroczystego spotkania, Pani Dyrektor Katarzyna Budyn złożyła całej społeczności szkolnej - uczniom, nauczycielom i pracownikom najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych.

Wpatrzeni w krzyż, który jest znakiem naszej wiary, prawdy i odkupienia - dołączamy się do życzeń - abyśmy nie tracili odwagi i niezłomnej nadziei w obliczu różnych trudności życia codziennego. Życzymy, aby każdy wybór był wyborem miłości.
Radosnego Alleluja!