Adres: ul. Piłsudskiego 34, 34-520 Poronin
tel: 18 207 41 86
szkolaporonin@poronin.pl

W ramach dnia z techniką, uczniowie klasa IVb wykonywała mosty z makaronu i kleju na gorąco. Młodzi inżynierowie musieli tak wykonać projekt, by wytrzymał statyczne i dynamiczne próby wytrzymałościowe. Klasa dzięki projektowi nauczyła się planowania przestrzennego, zasad projektowania, przewidywania i naprawiania problemów konstrukcyjnych i współpracy w grupie.