Adres: ul. Piłsudskiego 34, 34-520 Poronin
tel: 18 207 41 86
szkolaporonin@poronin.pl

23 listopada 2023r. uczniowie w ramach Festiwalu im. prof. Franciszka Łukaszczyka rozwijali swoje zainteresowania biologiczne m.in. w naszej nowej pracowni ekologicznej. Na zajęciach terenowych zebrali próbki gleby oraz obserwowali jak izolacja ściółki leśnej wpływa na temperaturę podłoża podczas przymrozków. Następnie sprawdzano doświadczalnie zdolność różnych rodzajów gleb do retencji wody. Uczniowie obserwowali również pod mikroskopami zmiany ilości chlorofilu zachodzące w liściach wcześniej wyhodowanych fasolek w różnych warunkach świetlnych.

Uczniowie klas V przygotowali również bardzo ciekawe modele komórek organizmów, z wykorzystaniem różnych materiałów.

Tego samego dnia, zgodnie z jednym z haseł Festiwalu Nauki im. prof. Franciszka Łukaszczyka - „Ucz się! Baw się! Poznawaj!” - na zajęciach rozwijających kreatywność w klasie IIb wykonaliśmy prace plastyczne, pobudzające szczególnie zmysł węchu i dotyku, a w niektórych przypadkach również smaku…  Oczywiście powstałe dzieła dostarczyły niezwykłych wrażeń wizualnych.